Українська English Norsk
Науково-дослідницький центр
На постійній основі проводимо фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері цифрового розвитку, цифрової трансформації, цифровізації, застосування інноваційних технологій для охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів в Україні
Цілі науково-дослідного центру
на 2023-2025 роки
3
області утворюють єдину цифрову інформаційно-комунікаційну інфраструктуру
75%
громад у трьох пілотних областях використовують цифрові механізми у поточній роботі
>15
наукових публікацій у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях щодо цифрової трансформації публічного управління
100%
змін у підходах до реалізації проектів та завдань на регіональному і місцевому рівнях (максимальна дебюрократизація)
Завдання
 • Фундаментальні та прикладні дослідження

  Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень (виконання НДР) у сфері цифрової трансформації, цифрового розвитку та цифровізації

  Розміщення наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях щодо цифровізації публічного управління

  Впровадження науково-технічних розробок, в тому числі розроблених пристроїв, програмного забезпечення, матеріалів, засобів та здійснення авторського нагляду за використанням науково-технічних розробок НДЦ

 • Розвиток інфраструктури

  Автоматизація обміну даними між центральним та регіональним рівнями

  Сприяння у проведенні аудиту реєстрів даних та формування паспортів наборів відкритих даних

  Забезпечення автоматизованого доступу до відкритих даних в електронній формі (API)

  Залучення місцевих органів виконавчої влади до реалізації природоохоронних заходів

  Побудова інформаційно-комунікаційної інфраструктури (Е-Екологія)

 • Інституційне та методологічне забезпечення

  Аудит та інвентаризація інформаційних і технічних ресурсів у природоохоронній сфері

  Фахова експертиза та розробка проєктів нормативної (НПА) та технічної (ТЗ) документації

  Розробка методичних рекомендацій щодо застосування інновацій (цифрових, геоінформаційних, аерокосмічних, ШІ та інших) під час реалізції природоохоронних заходів

  Зниження рівня еколого-правового нігілізму населення та формування позитивного іміджу громадських і державних природоохоронців

 • Освітньо-просвітницька діяльність

  Активізація місцевих громадських організацій, спільнот та активістів для формування місцевих осередків цифрових лідерів

  Залучення інтелектуального капіталу до розробки і впровадження високотехнологічних рішень

  Формування суспільної думки щодо важливості екопроблематики та недопущення вчинення порушень вимог природоохоронного законодавства

  Створення освітніх серіалів, в тому числі для платформи "Дія.Цифрова освіта"

 • Інновації у сфері захисту довкілля

  Застосування сучасних технологій для впровадження БПЛА у природоохоронній діяльності

  Розробка і впровадження сучасних інструментів управління процесами охорони довкілля на підприємствах для соціально відповідального бізнесу

  Розробка стратегій цифрового розвитку у сферах публічного управління, освіти, науки, економіки, підприємництва, охорони, збереження та відтворення природних ресурсів

 • Налагодження співпраці та взаємодії

  Налагодження співпраці з міжнародними донорськими організаціями

  Залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги для реалізації заходів та проєктів цифрової трансформації

  Організація презентацій інноваційних проєктів у сфері публічного управління на міжнародних та національних заходах

  Залучення місцевих ЗМІ і ТРК до проведення інформаційно-популяризаційних кампаній

Фундаментальні дослідження

Науково-дослідницький центр на постійній основі проводить фундаментальні наукові дослідження щодо цифрових трансформацій, цифрового розвитку, цифровізації, застосування інноваційних технологій у сферах публічного управління, економіки, соціальних комунікаційн, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Наразі, для виконання поставлених завдань, досліджуються наступні можливості:

Використання європейського та українського досвіду для застосування геоінформаційних систем у публічному управлінні та соціальних комунікаціях
Застосування сучасних безпілотних літальних апаратів під час реалізації природоохоронних заходів та боротьби з браконьєрством
Формування загальнонаціонального відкриторого інтерактивного реєстру екологічних проблем та порушень на території України
Трансфер технологій соціального інжинірингу для формування громадської думки та цінностей відповідального ставлення до використання нових можливостей в умовах цифрової ери
Забезпечення стрімкого економічного зростання України через призму сталого розвитку регіонів та громад: баланс між видобувною та природоохоронною галузями
Отримання економічного, соціального, антикорупційного та природоохоронного ефектів від впровадження інновацій у природоохоронній сфері
Прикладні розробки

Розуміючи важливість практичного застосування теоретичних напрацювань, науково-дослідницький центр впроваджує та презентує широкому загалу отримані результати досліджень, створюючи пілотні проекти для забезпечення демонстрації прогнозних показників ефективності запропонованих рішень. Наразі, знаходяться у дослідній експлуатації або реалізовано наступні проекти:

Геоінформаційна, комунікаційна веб-система "Інтерактивний реєстр екологічних проблем України" (версія 2.0)

Мобільний додаток для android-смартфонів "EcoinspectorUA" (версія 2.0)

Web-система управління процесами охорони довкілля для соціально відповідального бізнесу myECO

Мобільний додаток "ЕкоШкода" оперативного штабу Держекоінспекції України (версія 1.0)

Інформаційно-комунікаційна інфраструктура у сфері охорони навколишнього природного середовища (Е-Екологія)

Автоматизовані модулі по роботі з відкритими даними "Ідентифікатор законності перевірки", "Е-Аудит", "Екологічне страхування"

Автоматизовані модулі "Розрахунок екоінспектора" за напрямками "Засмічення землі", "Забруднення землі", "Браконьєрство"

Участь у створенні етнографічного центру сільського екотуризму "Хутір "Бірківський" на правобережній Україні (Кіровоградська область)

Методичні рекомендації з впровадження та застосування територіальними громадами інновацій для реалізації природоохоронних заходів

Соціологічне опитування «Рівень обізнаності громадян з можливостями реалізації власних конституційних прав на чисте та безпечне для життя довкілля» (І етап)

11 наукових праць, із них 4 статті в наукових фахових виданнях України з державного управління, 1 в науковому виданні іноземної держави, 6 тез доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій

1 патент на корисну модель, 1 свідоцтво про авторські права на наукову публікацію та 2 свідоцтва на програмне забезпечення

Курс лекцій з дисципліни «Організація та управління природоохоронною діяльністю» на тему «Цифрові механізми у природоохоронній сфері» для студентів спеціальності: 101 – Екологія (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”, “магістр”)

Налагоджено міжвідомчу взаємодію на національному рівні для забезпечення можливостей реалізації спільних проєктів національного рівня

Налагоджено міжвідомчу взаємодію на регіональному та місцевому рівнях для забезпечення можливостей реалізації спільних місцевих екопроектів

Налагоджено співпрацю та встановлено партнерські відносини з центральними та регіональними державними природоохоронними органами

Підготовка до друку та видання книги-монографії про фінансову систему сталого розвитку «Сталі фінанси: теорія, методологія, практика» к.е.н., с.т.с. Дмитра Клинового

Партнери
Інновації у публічному управлінні
Портал Дія

Портал із державними послугами онлайн

Застосунок Дія

Цифрові документи, державні послуги та Дія.Підпис — все це у смартфоні

Дія.Цифрова освіта

Безоплатні освітні серіали та національний тест з цифрової грамотності

Мінцифра

Всі новини діджиталізації в Україні

Дія.Бізнес

Онлайн-портал із безоплатними сервісами і можливостями для розвитку бізнесу

Дія City

Правова та податкова система для IT і креативних індустрій

Колектив науково-дослідницького центру

Сергій ВОРОБЙОВ

Директор НДЦ,
засновник НУ "Е-Екологія"
кандидат наук з державного управління

Андрій ТОЛКУНОВ

Заступник директора НДЦ,
с.н.с. НУ "Е-Екологія"
кандидат геологічних наук

Володимир МОРОЗ

Старший викладач НДЦ,
голова НУ "Е-Екологія"
кандидат наук з державного управління

Дмитро КЛИНОВИЙ

старший викладач НДЦ,
партнер НУ "Е-Екологія"
кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Юрій ЗАЙЦЕВ

викладач НДЦ, молодший науковий співробітникаспірант кафедри публічного управління і проектного менеджменту УМО НАПН України

Денис ЧЕРНІКОВ

cтарший викладач НДЦ,
партнер "НУ Е-Екологія"
доктор філософії, старший науковий співробітник